North-Pest пречиствателна станция - ръководител на проекта офис

Офис
Офис
Офис
Референтно име:
North-Pest пречиствателна станция - офис на ръководител проект

Прокурист:
Alterra Kft.

Местоположение:
Будапеща, IV. област

Кратко описание:
Въпреки външния вид, сградата се състои само от 10 офис-контейнера. Съдовете се поставят в двата края на сградата. За средната част са използвани само панели, нивото на пода и покрива са изработени от Alterra ООД, координирано с Мобилбокс ООД

За цените на контейнерите и аксесоарите, моля попълнете следния формуляр!