Продажба на контейнери

Оребрено външно покритие и сенник
Облицовки и вторични покрития

Вторичните покрития могат лесно да се фиксират към контейнерите и да дадат на конструкцията специален вид, както и да се приобщи към общата визия на сградата
Външните фасади подобряват