-
*MB25
Изпълнение:


Оборудване в санитарната част:


Топлоизолация:


Електрическо оборудване:


При специални поръчки:

Моля свържете се с нас с оферта
Контакти:
Адрес:
Тел:
Факс:
Имейл: