Seals

Осигурителни ленти
Охранителни ленти
Описание

Трамбовката - очевидно охранителната лента SecurTAPE може да се използва като всяка нормална лента за опаковане.
           
Стикери обозначаващи взривоопасност
IMO Табели

  • маркировката отговаря на международните изисквания
  • в стандартни размери
  • пълна продуктова гама