Закусвалня

Столова в контейнер
Столова в контейнер
Диплома
Столова в контейнер
Референтно име:
Закусвалня

Прокурист:
КЕС Kft.

Местоположение:
Кечкемет

Кратко описание:
Сградата представлява конструкция от шест контейнера предназначена за столова на работниците.
Нашата компания е получила от КЕС ООД Златен клас на съвършенство.

За цените на контейнерите и аксесоарите, моля попълнете следния формуляр!