Контейнер пълнител Специален танкер

Специален контейнер - контролна зала за зареждане на цистерни 2
Специален контейнер - контролна зала за зареждане на цистерни 2
Специален контейнер - контролна зала за зареждане на цистерни
Специален контейнер - контролна зала за зареждане на цистерни 2

Референтно име:
Контейнер Стнация пълнител за танкери

Прокурист:
MOL

Местоположение:
MOL - Százhalombatta

Кратко описание:
Специална контролна станция за пълнене на танкери

За цените на контейнерите и аксесоарите, моля попълнете следния формуляр!