Търговски център

Търговски център
Търговски център
Търговски център

Референтно име:
Търговски център

Местоположение
Аржентина

Кратко описание:
Двуетажен търговски център от 12 еденични контейнера

За цените на контейнерите и аксесоарите, моля попълнете следния формуляр!