Театър в контейнери на Мобилбокс

Театър в контейнер
Театър в контейнер
Театър в контейнер 2
Театър в контейнер 3
Театър в контейнер 4
Театър в контейнер
Референтно име:
Theater в контейнери

Прокурист:
Барка Theater

Местоположение:
Будапеща, Orczy-Kert

Кратко описание:
Театърът е построен от 7 офис контейнери, което дава място за репетиции и представления. Складовите контейнери на Мобилбокс в непосредствена близост до театъра са идеалното решение за съхранение на сценични декори.

За цените на контейнерите и аксесоарите, моля попълнете следния формуляр!