Офис сгради за ръководителите на строителен обект

Офис на ръководителя на строителен обект 2
Офис на ръководителя на строителен обект 2
Офис на ръководителя на строителен обект 2
Офис на ръководителя на строителен обект
Офис на ръководителя на строителен обект 2

Референтно име:
Ръководител офис сгради, на мястото на

Местоположение:
Поле за съхранение на газ Zsana

Кратко описание:
Офис сгради на строителната площадка за повечето инвеститори и строителни фирми.

За цените на контейнерите и аксесоарите, моля попълнете следния формуляр!